Wtorek, 29 Lipiec 2014 r. Strona Główna Czat Forum  

lekkomyslnosc


banner alkohol

Wyszkukiwarka

Kampania KBPN "Przyjmuje leki czy bierze?" PDF Drukuj Email

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania". Temat poruszany przez twórców kampanii jest ciąglemocno nepokojący. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego poruszał go w roku 2011 w kampanii "LEKkomyślność".

Kampania KBPN jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych. Łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się skali problemu.

 

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Kampania skierowana jest do rodziców młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.

Kampania adresowana jest do rodziców oraz nauczycieli, przede wszystkim poprzez przygotowane publikacje. Pierwsza z nich to podręcznik dla rodziców "O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii", natomiast druga jest to scenariusz zajęć z rodzicami dla nauczyciela "Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi". Materiały te dostępne są w wersji elektronicznej w zakładce Materiały do pobrania

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w partnerstwie takich instytucji jak: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria Oświaty, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędy Marszałkowskie.

Żródło: KBPN

 

 
Czy wsiadłabyś/wsiadłbyś do samochodu z kierowcą, będącym pod wpływem alkoholu?
 

pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego