lekkomyslnosc


banner alkohol
Przemoc
Polskie szkoły zalewa fala cyberprzemocy PDF Drukuj Email

Uczniowie coraz częściej są ofiarami przemocy w internecie. Szkoły nie radzą sobie z problemem – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. W ostatnich latach zwiększa się natężenie agresji z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Może przybierać różne formy: od nieprzyjemnych SMS-ów lub e-maili, przez zamieszczanie w sieci ośmieszających zdjęć lub filmików (happy slapping), aż po upublicznianie prywatnych materiałów, np. listów lub zdjęć ofiary (outing). Już jedna piąta uczniów mówi o wysyłaniu nieprzyjemnych SMS-ów lub e-maili czy wiadomości z pogróżkami – podkreśla Zbigniew Matwiej z NIK. Raport stwierdza też, że kadra pedagogiczna nie jest przygotowana do rozpoznawania takich zagrożeń. Żródło: Newsweek

Więcej…
 
Cyberprzemoc PDF Drukuj Email

Cyberprzemoc jest formą przemocy, w której używane są media elektroniczne, głównie Internet i telefony komórkowe. Problem cyberprzemocy dotyczy nie tylko dorosłych, szczególnie dotkliwy jest dla dzieci i młodzieży. Wyniki badania zrealizowanego przez „EU Kids Online" wskazują, iż 41% młodych internautów przyznaje, że doświadczyło przemocy w sieci.
Prześladowanie przez Internet jest szczególnie groźne dlatego, że kompromitujące czy poniżające materiały są dostępne w krótkim czasie dla wielu osób i pozostają w sieci na zawsze, jako kopie na wielu komputerach, nawet po ustaleniu i ukaraniu sprawcy. Taka forma znęcania się nad ofiarami, zdaniem psychologów wynika z tego, że łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za internetowym pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą oko w oko. Akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, potrafią jednak wyrządzać bardzo dużą krzywdę. Konsekwencje cyberprzemocy są poważne, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży, która dopiero buduje swoją tożsamość. Naruszenie kształtującego się wizerunku i poniżanie może odbić się na kontaktach społecznych, zdrowiu psychicznym i fizycznym, a nawet zagrażać życiu osób doświadczających cybeprzemocy.

Więcej…
 
Kampania Krakowskiej Akademii Profialktyki - Reaguj na przemoc PDF Drukuj Email

Krakowska Akademia Profilaktyki realizuje i wdraża ważną kampanię spoleczną dotyczącą przemocy w rodzinie zatytułowaną "Reaguj na przemoc". Jest to jedyna w Polsce kampania profilaktyczna, która mówi o najmłodszych świadkach przemocy. Twórcy kamapnii na poświęconej jej stronie www informują, iż według ekspertów w Polsce dzieci są świadkami przemocy znacznie częściej niż w innych krajach Europy.

Więcej informacji o kampanii http://reagujnaprzemoc.pl/

Więcej…
 
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, 25.02-02.03.2013 r. PDF Drukuj Email

W dniach 25 lutego – 2 marca 2013 r. po raz kolejny odbył się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jednym z podmiotów aktywnie obchodzących Tydzień był Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczecinie i oddziały Ośrodka w województwie zachodniopomorskim, gdzie w ostatni tydzień lutego 2013r. codziennie bezpłatnych porad udzielali prokurator, aplikant adwokacki, policjant, kurator, komornik, radca prawny, straż graniczna, psycholog, terapeuta. Dyżury odbywały się od poniedziałku 25 lutego do piątku 01 marca w godz. 10:00 – 18:00, a w sobotę 02 marca w godz. 10:00-13:00.

Więcej…
 
Podsumowanie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw PDF Drukuj Email

Wzorem ubiegłych lat także w tym roku, w dniach 20-25 lutego 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizowało Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, a także Komenda Główna Straży Granicznej.
W ramach Tygodnia w Ośrodkach Pomocy na rzecz Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem udzielonych zostało 2761 porad prawnych i psychologicznych w całej Polsce.

Więcej…
 
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw 2012 PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20-25 lutego 2012 roku „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tych dniach, wzorem lat ubiegłych, prokuratorzy bezpłatnie udzielać będą konsultacji i niezbędnych informacji w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw.

Więcej…
 
Polskie regulacje prawne dotyczące problemu przemocy w rodzinie PDF Drukuj Email

Przemoc domowa jest przestępstwem. Podstawowym przepisem prawa karnego materialnego, związanym z zagadnieniem przemocy w rodzinie, jest art. 207 Kodeksu Karnego – przestępstwo znęcania. Przewiduje on karę za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą, małoletnią, nieporadną, zależną. Znęcanie jest kategorią zbiorczą – może obejmować szereg zachowań, które rozpatrywane osobno, będą stanowić inne przestępstwa, np. uszkodzenie ciała, groźby karalne. Aby przyjąć, że doszło do znęcania w rozumieniu prawa karnego, konieczny jest jakiś czas jego trwania, ale wyjątkowo, gdy przemoc ma charakter szczególnie dotkliwy lub intensywny, można ją zakwalifikować jako znęcanie, nawet jeżeli trwa bardzo krótko, np. jeden dzień. Jeśli zachowanie będące przemocą, nie zostanie uznane za znęcanie się, np. z uwagi na brak długotrwałości, może być ścigane osobno, jako inne przestępstwo. Nie ma przestępstwa znęcania, gdy dwie osoby znęcają się wzajemnie nad sobą.

Więcej…
 
Stosowanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym PDF Drukuj Email
Autor: Małgorzata Ziębińska

Uzależnienie od alkoholu jest problemem nie tylko osoby pijącej lecz także wszystkich członków jej rodziny w tym sensie, że wszyscy oni odczuwają konsekwencje zarówno samego picia, jak i długofalowe konsekwencje uzależnienia. Jednym ze zjawisk często obecnych w rodzinie z problemem alkoholowym jest przemoc w rozmaitych jej formach.

Więcej…
 
Informacje o przemocy PDF Drukuj Email
"Mój dom - moją twierdzą" - Województwo Zachodniopomorskie przeciw przemocy w rodzinie

"Mój dom jest moją twierdzą" pisał Edward Coke na początku XVII w. Dom to azyl, miejsce gdzie można odpocząć, czuć się bezpiecznie, to rodzina dająca sobie wsparcie i siłę. Dom to schronienie. Kiedy w domu pojawia się przemoc - to już nie ma gdzie się schronić. Przemoc spotykająca nas w domu, w rodzinie, pozostawia ślady na całe życie. Taka przemoc to nie tylko ból fizyczny i psychiczny, to utrata zaufania, spokoju, to niepewność, dezorientacja, strach. Dlatego nie wolno milczeć, nie wolno poddawać się zjawisku, które nas niszczy. Każdy ma prawo walczyć o siebie, o swoje dobro, swój spokój. O dom, będący bezpiecznym schronieniem.

Więcej…
 


pogadaj.eu Wydział Współpracy Społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego